5. – 7. cena: 3x motivačná kniha MY BIG VISION BOOK – Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov