Osobný odber je možný na adrese:
91108 Trenčín, gen. Svobodu 1
Obchodné centrum Južanka
2. poschodie
Vždy sa treba vopred dohodnúť telefonicky!


Zdeno Rau
konateľ spoločnosti a autor knihy
Ing. Daniela Rau
konateľka spoločnosti a autorka knihy
Autor hudby: Vojtech Irša


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
email: tn@soi.sk

Kontakt
Kontakt

Firemné údaje:
PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
91108 Trenčín
Slovensko
IČO: 45373841
IČ DPH: SK 2022963239 (platca DPH)
Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

Bankové údaje:
Tatra Banka, a.s. číslo účtu: 2920831594 /1100 (IBAN: SK50 1100 0000 0029 2083 1594 SWIFT/BIC: TATRSKBX )
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
Konštantný symbol: 0008