Ako žiť vo svetle?

Žite naplno každý okamih svojho života. Život, ktorý nie je prežitý naplno, vyvoláva zatrpknutosť. Vedzte, že čo je vnútri, to je aj mimo. Temnota sveta pochádza z Temnoty v Srdci. Človek je zárodok Slnka. Meditácia o Bohu je rozpustenie sa vo Svetle. Jasná myseľ je ako žiara tisícov Sĺnk. Blažení sú tí, ktorí túžia po Svetle.

Čítať ďalej