Rešpekt

Rešpekt je základom prístupu k inému človeku aj k samotnému životu.⁠Každý deň sa učíme rešpektovať:⁠⁠ odlišné názory od tých našich;⁠ iné riešenia tej istej veci;⁠ nové nápady;⁠ predstavy iných ľudí;⁠ jednoducho ich INAKOSŤ.⁠⁠ Nezabudnime, že akú mieru rešpektu DÁME,⁠takú DOSTANEME. ⁠⁠ Rešpekt sa vynútiť nedá a preto ním nešetrime. ⁠ Začnime ho dávať sami od […]

Čítať ďalej